page - Isabel De Waele (2024)

Wijzevrouw

page - Isabel De Waele (1)

foto: Ellen van den Bouwhuysen

Begin 2022 besloten auteur Eva De Groote en ik om op onderzoek te gaan in het mysterieuze gebied van de menopauze, we waren nieuwsgierig, geprikkeld en een tikkeltje eigenzinnig. Een beetje angstig toch ook. En al gauw opstandig.

In samenwerking met Audiomakerij Selkie maakten we een echte podcast, over het avontuur van het ouder worden als vrouw. We gingen praten met boeiende mensen van zeer diverse pluimage en probeerden ondertussen ook zelf onze turbulente verhouding tot de (peri)menopauze te verdiepen.

De podcast ‘Wijzevrouw’ verscheen in oktober 22 en verspreidde zich als een lopend vuurtje , niet zozeer omdat we goeie reclame maakten, wel omdat het (schijnbaar ondergrondse) web van verbinding tussen vrouwen, spontaan in actie trad. Voor we het wisten kwam er een soort community, een impliciet verbond tussen vrouwen die de podcast beluisterd hadden en erover begonnen uit te wisselen.

We verzamelden met verschillende luisteraars in Wijzevrouwencikels om nog meer bedding te kunnen geven aan het zusterschap rond dit thema. En van het een kwam het ander. Kijk maar hieronder.

page - Isabel De Waele (2)

De Podcast

Eens je als vrouw de veertig voorbij bent, drijft de menopauze als een donkere wolk boven je uit. Straks dreigt uitdroging en verminderd libido en ben je zo’n beetje afgeschreven.Maar dat kan toch niet het volledige plaatje zijn? Is die fameuze overgang ook geen transformatie naar een opwindende nieuwe fase?

Schrijver Eva De Groote en therapeut Isabel De Waele menstrueren nog maar komen in de buurt van de gevreesde overgang. Op zoek naar antwoorden trokken ze onder andere naar een gynaecoloog, een menopauzespecialist, een herborist, een sjamaan en een seksshop. Onderweg documenteerden ze hun eigen verwonderingen.

Wijzevrouw is een podcast voor de oren van vrouwen maar ook voor die van echtgenoten, buren, collega's, dochters, moeders, vrienden, minnaars en de bakker om de hoek.

De podcastWijzevrouw telt 6 afleveringen van 40 minuten. Je kan hemvia deze linkbeluisteren of rechtstreeks op Spotify.

Tekening: (c) Randall Casaer

page - Isabel De Waele (3)

Lezingen

De menopauze, het is een onderwerp dat we liefst zoveel en zo lang mogelijk uit de weg gaan. Hoewel het een belangrijke fase van transformatie is en elke vrouw er op zeker moment mee geconfronteerd wordt, zijn de meesten van ons slecht geïnformeerd over deze thematiek. En dan is er ook de pre-menopauze. Over deze fase in aanloop van de menopauze, zijn we zo mogelijk nog slechter geïnformeerd. Veel vrouwen ervaren lichamelijke veranderingen en emotionele strubbelingen zonder dat ze zich bewust zijn van de hormonale veranderingen die in hun lichaam aan de hand zijn.

Eva De Groote deelt in deze lezing inzichten over de perimenopauze. Een ontmoeting boordevol informatie en praktische tips, met ernstige bespiegelingen over transformatie en grappige anekdotes over het vallen en opstaan onderweg.
Thema's die aan bod komen in de podcast en de lezing: lichamelijke verandering, hormoontherapie, natuurlijke hulpmiddelen, zelfzorg, persoonlijke ontwikkeling, seksualiteit, transformatie, spiritualiteit, rituelen en zusterschap.

Eerstvolgende lezingen:

18/9/24 Genk
27/2/25 Lochristi

meer info volgt

page - Isabel De Waele (4)

page - Isabel De Waele (5)

Wijzeman

Veel mannen laten ons weten dat ze met enthousiasme naar de Wijzevrouwpodcast geluisterd hebben… om ons vervolgens te vragen wanneer we iets over de mannen maken. Dat zijn we niet van plan, maar wie als man, of samen met een man, nog wat gerichter wil luisteren: in de Briste podcast “The great man within” maakten ze twee schitterende episodes ism met de Red School. Eentje over de vrouwelijke cyclus en eentje over de menopauze.

Absoluut het beluisteren waard!

Wijzevrouwcirkels

Een bijzondere Cirkel van vrouwen die willen delen over hun tocht op weg naar de Wijzevrouw. We maken samen een veilige en heilige ruimte, om te getuigen over wat ons bezighoudt in deze overgangsjaren. We spreken vanuit onszelf, vanuit ons hart en weven met onze verhalen een uniek web van wijsheid, verbinding en moed.

Je komt zoals je bent. Welkom.

Inschrijven doe je met een mailtje naar wijzevrouw@sidhe.be.

Bijdrage: 25 euro.

Eerstvolgende Wijzevrouwcirkels:

De cirkels voor dit schooljaar waren heerlijk maar zijn helaas zijn voorbij. We maken binnenkort onze nieuwe kalender voor WijzevrouwCirkels in Gent en in Ellezelles, vanaf september 2024. Je zal de nieuwe data hier terugvinden en ook aangekondigd zien op instagram en facebook!

mailtje om in te schrijven

page - Isabel De Waele (6)

Boek

Boek

Eva’s nieuwe roman is een autofictieproject, een verhaal geworteld in haar eigen leven. Een verhaal over transformatie, verwildering en magische ontmoetingen.

'Het is tijd om nog wat meer wikkels af te rollen. Om mij niet te verstoppen achter personages en hun transformaties. Om de dingen die mij bezighouden niet meer te wikken en te wegen vanuit een zorg over geloofwaardigheid. Om het wonder te delen dat ik ervaar sinds die eerste ontmoeting met de haas. Ik wil schrijven over de route die ik sindsdien gelopen heb. Over het donker en het licht dat, net zoals de seizoenen, cyclisch afwisselt. Over de natuur die als een spiegel is voor dat wat speelt aan de binnenkant.'

Vanaf 27 mei ‘23 te koop in onder meer Boekhandel Limerick (Gent), Passa Porta (Brussel), De Witte Zee (Oostende), De Zondvloed (Mechelen), Boekhandel Beatrijs (Oudenaarde), Brugse Boekhandel, Malpertuis (Genk) en ook via Skribis en Standaard Boekhandel webshop.

Voor een gesigneerd exemplaar kan je ook rechtstreeks mailen naar contact@evadegroote.be.

ik bestel het boek

page - Isabel De Waele (7)

Becoming a Wisdomkeeper

Wanneer vrouwen zich in deze nieuwe staat van zijn begeven, hebben ze toegang tot wijsheid en compassie die gekoesterd en gedeeld zou moeten worden.

Wil je weten wat er gebeurt tijdens de (peri)-menopauze en wat er daarna verandert, en hoe je je eigen gezondheid tijdens deze overgang het beste kunt ondersteunen? Ben je benieuwd hoe de laatste jaren van je menstruerende leven een voorbereiding kunnen zijn op je wijsheidsjaren tijdens de menopauze? Wil je deze fase in alle sereniteit en in verbinding met je lichaam ervaren? Dan is deze workshop iets voor jou!

Alle verder info, actuele data en inschrijvingen op de site Wildwildbotanical van Hannelore Mattheus

page - Isabel De Waele (8)

Yoga&Wijzevrouw

Yoga en Menopauze

ism Eva Kamala Rodenburg

Wijzevrouw en Iyengar Yoga

Reeks van 4 zaterdagnamiddagen

27/4, 25/5, 8/6 en 22/6

Ook geprogrammeerd in het najaar ‘24

op dinsdagavonden, van 17.30u tot 20u

1/10, 15/10, 12/11, 26/11, 10/12

Alle info en inschrijving: hier

Locatie: Stokerijstraat 26 9000 Gent

page - Isabel De Waele (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Arline Emard IV

Last Updated:

Views: 6020

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Arline Emard IV

Birthday: 1996-07-10

Address: 8912 Hintz Shore, West Louie, AZ 69363-0747

Phone: +13454700762376

Job: Administration Technician

Hobby: Paintball, Horseback riding, Cycling, Running, Macrame, Playing musical instruments, Soapmaking

Introduction: My name is Arline Emard IV, I am a cheerful, gorgeous, colorful, joyous, excited, super, inquisitive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.